Aktuálne správy

1. 2 2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

máj 2024 o 13.00 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, poslucháreň L9-B221.

Program valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie zhromaždenia
  2. Správa o činnosti za r. 2023
  3. Správa o hospodárení v r. 2023
  4. Plán činnosti na r. 2024
  5. Aktuálne informácie z Rady SES
  6. Diskusia
  7. Záver
doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu