Aktuálne správy

17. 4 2024

POPULÁRNO-VEDECKÁ PREDNÁŠKA

30.5.2024 o 13.45 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, poslucháreň L9-B221.

„Fotovoltické elektrárne“

doc. Ing. Marek Pavlík, PhD.

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu
17. 4 2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

30. máj 2024 o 13.00 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, poslucháreň L9-B221.

Program valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie zhromaždenia
  2. Správa o činnosti za r. 2023
  3. Správa o hospodárení v r. 2023
  4. Plán činnosti na r. 2024
  5. Aktuálne informácie z Rady SES
  6. Diskusia
  7. Záver
doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu