Logá

Na tejto Stránke budú k dispozícii logá, ktoré je potrebné používať v dokumentoch a prezentáciách SES.


Odporúčané logo SES pre použitie v dokumentácii odborných akcií SES a jej pobočiek pri príležitosti 30. výročia založenia SES


Logá v rôznych formátoch na stiahnutie:

 Logo v .cdr   Logo v .cdr
Logo v .gif   Logo v .gif
Logo v .jpg   Logo v .jpg