SES program 2010
SES program 2010 vo formáte PDF

Odborný program na rok 2010

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Valné zhromaždenie pobočky SES.

 

Valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach a populárno-vedecká prednáška

11. február 2010

Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Črepiny z história elektrostatiky - populárno-vedecká prednáška

Vedecký seminár

11. február 2010

FEI TU v Košiciach

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Karol Marton, DrSc., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: karol.marton@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do STM – Sieň elektrických výbojov – nové exponáty

Exkurzia

12. apríl 2010

Slovenské technické múzeum v Košiciach

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Karol Marton, DrSc., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: karol.marton@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do VE Dobšiná – história a súčasnosť

Exkurzia

7. máj 2010

Vodná elektráreň Dobšiná a Rakovec

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Karol Marton, DrSc., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: karol.marton@tuke.sk

Ing. Jaroslav Džmura, PhD,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SCYR 2010 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov (spolupráca a podpora pobočky SES pri organizácii súťaže)

Vedecká konferencia

19. máj 2010

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU, Letná 9, Košice

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD,  KEEN FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Zisťovanie miesta poruchy kábla

Odborný seminár

10. november 2010

FEI TU v Košiciach

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Termovízia - pomoc pri odhalení nekvalitných spojov

Vedecký seminár

15. november 2010

FEI TU v Košiciach

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk