SES program 2011
SES program 2011 vo formáte PDF

Odborný program na rok 2011

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Valné zhromaždenie pobočky SES.

Valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach a populárno-vedecká prednáška

10. február 2011

Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do STM – Sieň elektrických výbojov – nové exponáty

Exkurzia

15. marec 2011

Slovenské technické múzeum v Košiciach

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Karol Marton, DrSc., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: karol.marton@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do VE Dobšiná – história a súčasnosť

Exkurzia

29. apríl 2011

Vodná elektráreň Dobšiná

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SCYR 2011 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov (spolupráca a podpora pobočky SES pri organizácii súťaže)

Vedecká konferencia

17. máj 2011

Herľany

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Chaos, realita alebo mýtus?

Vedecká prednáška - Ing. Jiří Petržela, PhD.

12. júl 2011

PC6, Park Komenského 6 (PC Centrum FEI)

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Milan Guzan, PhD., KTEEM FEI TU, Park Komenského 3, 042 00 Košice,

E-mail: milan.guzan@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Program Mathcad, popis a ukážky aplikácií

Vedecká prednáška - Ing. Jiří Petržela, PhD.

14. júl 2011

PC6, Park Komenského 6 (PC Centrum FEI)

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Milan Guzan, PhD., KTEEM FEI TU, Park Komenského 3, 042 00 Košice,

E-mail: milan.guzan@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2011

Medzinárodná konferencia

28 – 30. september 2011

Hotel Academia, Stará Lesná

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach a FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Viliam Fedák, CSc., Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI

Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

viliam.fedak@tuke.sk    www.edpe.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Diagnostika 22kV káblových vedení

Odborný seminár

7. november 2011

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Vyhľadávanie poruchy na káblovom vedení

Odborný seminár

14. november 2011

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk