SES program 2012
SES program 2012
SES program 2012 vo formáte PDF

Odborný program na rok 2012

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Kolokvium pedagógov elektrických strojov – KOPES 2012.

Konferencia

17. – 19. január 2012

Herľany

KEM v spolupráci s pobočkou SES pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Želmíra Ferková, CSc.,  KEM FEI TU, Letná 9, 042 00 Košice,

E-mail: zelmira.ferkova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Valné zhromaždenie pobočky SES.

Valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach a populárno-vedecká prednáška

9. február 2012

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Inteligentná elektroinštalácia INELS

Odborný seminár

23. február 2012

Mäsiarska 74, KEE, FEI TU v Košiciach

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do rozvodne VSE v Lemešanoch - Profylaktické merania výkonových transformátorov

Odborný seminár

29. marec 2012

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do STM – Sieň elektrických výbojov

Exkurzia

2. apríl 2012

Slovenské technické múzeum v Košiciach

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Karol Marton, DrSc., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: karol.marton@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do PVE Dobšiná

Exkurzia

3. máj 2012

Vodná elektráreň Dobšiná

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SCYR 2012 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov (spolupráca a podpora pobočky SES pri organizácii súťaže)

Vedecká konferencia

15. máj 2012

Herľany

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Web: http://web.tuke.sk/scyr/

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

AEI 2012 – International Conference on Applied Electrical Engineering and Informatics 2012 (spolupráca a podpora pobočky SES pri organizácii konferencie)

Vedecká konferencia

26. august – 2. september 2012

Kiel, Germany

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

JUDr. Mária Girmanová Homzová,  dekanát FEI TU, Letná 9, 042 00 Košice,

E-mail: maria.homzova@tuke.sk

Web: http://www.fei.tuke.sk/aei2012/

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Diagnostika káblových vedení

Odborný seminár

15. október 2012

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Vyhľadávanie poruchy na káblovom vedení

Odborný seminár

5. november 2012

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do STM – Energetická sieň A. Stodolu

Exkurzia

5. december 2012

Slovenské technické múzeum v Košiciach

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Marek Hvizdoš, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: marek.hvizdoš@tuke.sk