SES program 2014
SES program 2014
SES program 2014 vo formáte PDF

Odborný program na rok 2014

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Názory na vznik bleskov a ochrana proti nim

Populárno-vedecká prednáška a valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach 

12. február 2014

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do STM – Sieň elektrických výbojov

Exkurzia

apríl 2014

Slovenské technické múzeum v Košiciach

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Karol Marton, DrSc., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: karol.marton@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do PVE Dobšiná (Ružín)

Exkurzia

apríl, máj 2014

Vodná elektráreň Dobšiná (Ružín)

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SCYR 2014 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov (spolupráca a podpora pobočky SES pri organizácii súťaže)

Vedecká konferencia

20. máj 2014

Herľany

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Web: http://web.tuke.sk/scyr/

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Diagnostika káblových vedení

Odborný seminár

november 2014

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Vyhľadávanie poruchy na káblovom vedení

Odborný seminár

november 2014

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk