SES program 2015
SES program 2015
SES program 2015 vo formáte PDF

Odborný program na rok 2015

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Energetická politika SR

Populárno-vedecká prednáška a valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach 

5. február 2015

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do PVE Dobšiná (Ružín)

Exkurzia

apríl, máj 2015

Vodná elektráreň Dobšiná (Ružín)

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SCYR 2015 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov (spolupráca a podpora pobočky SES pri organizácii súťaže)

Vedecká konferencia

19. máj 2015

Herľany

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Web: http://web.tuke.sk/scyr/

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Diagnostika káblových vedení

Odborný seminár

október 2015

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Vyhľadávanie poruchy na káblovom vedení

Odborný seminár

november 2015

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Systémy chránenia v ES

Odborný seminár a exkurzia

november 2015

Elektrická stanica Košice - Juh

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

Ing. Marek Hvizdoš, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: marek.hvizdos@tuke.sk