SES program 2011
SES program 2016
SES program 2016 vo formáte PDF

Odborný program na rok 2016

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach

Valné zhromaždenie 

11. február 2016

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Tepelné simulácie pre elektroniku

Populárno-vedecká prednáška 

11. február 2016

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

RADIOELEKTRONIKA 2016 – 26. Medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia

19.-20. apríl 2016

Letná 9, Košice, FEI TU

KEMT FEI TU v Košiciach; SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.,  KEMT FEI TU, Park Komenského 13, 041 20 Košice,

E-mail: jozef.juhar@tuke.sk

Web: http://kemt.fei.tuke.sk/radioelektronika2016

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do PVE Dobšiná (Ružín)

Exkurzia

apríl, máj 2016

Vodná elektráreň Dobšiná (Ružín)

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Dušan Medveď, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: dusan.medved@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SCYR 2016 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov (spolupráca a podpora pobočky SES pri organizácii súťaže)

Vedecká konferencia

17. máj 2016

Herľany

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Web: http://scyr.fei.tuke.sk/

Názov podujatia
Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SYMEP 2016 – Sympózium učiteľov elektrických  pohonov

Medzinárodná konferencia

22.-24. jún 2016

Herľany

KEM FEI TU v Košiciach; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.,  KEM FEI TU, Letná 9, 042 00 Košice,

E-mail: daniela.perdukova@tuke.sk

Web: http://www.symep.uniza.sk/

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Diagnostika káblových vedení

Odborný seminár

október 2016

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Vyhľadávanie poruchy na káblovom vedení

Odborný seminár

november 2016

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk