SES program 2011
SES program 2017
SES program 2017 vo formáte PDF

Odborný program na rok 2017

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach

Valné zhromaždenie 

9. február 2017

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

 

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

DCS (Detector Control System) na experimente Alice a podiel Technickej univerzity v Košiciach na budovaní a  modernizácií štruktúry DCS (doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

 

Populárno-vedecká prednáška 

9. február 2017

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do PVE Dobšiná (Ružín)

Exkurzia

apríl, máj 2017

Vodná elektráreň Dobšiná (Ružín)

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Dušan Medveď, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: dusan.medved@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SCYR 2017 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov (spolupráca a podpora pobočky SES pri organizácii súťaže)

Vedecká konferencia

 máj 2017

Herľany

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Web: http://scyr.fei.tuke.sk/

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Diagnostika káblových vedení

Odborný seminár

október 2017

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk