SES program 2011
SES program 2018
SES program 2018 vo formáte PDF

Odborný program na rok 2018

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Virtuálna realita (doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.)

Populárno-vedecká prednáška 

8. február 2018

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach

Valné zhromaždenie 

8. február 2018

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do elektrárne

Exkurzia

apríl, máj 2018

elektráreň

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Dušan Medveď, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: dusan.medved@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SCYR 2018 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov (spolupráca a podpora pobočky SES pri organizácii súťaže)

Vedecká konferencia

15. máj 2018

Herľany

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Web: http://scyr.fei.tuke.sk/

Názov podujatia
Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

 

Kontaktná adresa

SEKEL 2018 – Medzinárodná konferencia učiteľov elektrotechniky

Vedecká konferencia

10. – 12.  september 2018

Herľany

Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI TU v Košiciach; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Ján Kaňuch, PhD.,  KEE FEI TU, Letná 9, 041 20 Košice,

E-mail: jan.kanuch@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Diagnostika káblových vedení

Odborný seminár

október 2018

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk