SES program 2019
SES program 2019
SES program 2019 vo formáte PDF

Odborný program na rok 2019

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Ján Harmatta – slovenský vynálezca so svetovým významom (Mgr. art. Peter Krupa)

Populárno-vedecká prednáška 

7. február 2019

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach

Valné zhromaždenie 

7. február 2019

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia v prečerpávacej vodnej elektrárni Ružín

Exkurzia

12. apríl 2019

Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

Ing. Dušan Medveď, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: dusan.medved@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SCYR 2019 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov (spolupráca a podpora pobočky SES pri organizácii súťaže)

Vedecká konferencia

12. apríl 2019

Herľany

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Web: http://scyr.kpi.fei.tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Vedecké prednášky na tému aktuálny výskum v oblasti elektroenergetiky

Populárno-vedecká prednáška

17. máj 2019

Mäsiarska 74, Košice, KEE FEI TU

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia
Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

 

Kontaktná adresa

EDPE 2019 – International Conference on Electrical Drives & Power Electronics

Vedecká konferencia

24. – 26.  september 2019

Nový Smokovec, Atrium Hotel

Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI TU v Košiciach; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.,  KEM FEI TU, Letná 9, 041 20 Košice,

E-mail: viliam.fedak@tuke.sk

Web: http://www.edpe.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia v elektrických staniciach

Odborný seminár a exkurzia

5. november 2019

ES Košice 4, ES Košice západ

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Diagnostika káblových vedení

Odborný seminár

21. november 2019

Lemešany, Rozvodňa VSE

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk