SES program 2020
SES program 2020
SES program 2020 vo formáte PDF

Odborný program na rok 2020

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Kolokvium pedagógov elektrických strojov zo Slovenskej a Českej republiky –
KOPES 2020

Kolokvium 

21. - 23. január 2020

Katedra elektrotechniky a mechatroniky, Letná 9, Košice, FEI TU

Katedra elektrotechniky a mechatroniky; SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Želmíra Ferková, CSc.,  KEM FEI TU, Letná 9, 041 20 Košice,

E-mail: zelmira.ferkova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach

Valné zhromaždenie 

12. február 2020

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Spomienkové stretnutie venované prvému dekanovi EF VŠT v Košiciach

Populárno-vedecká prednáška 

12. február 2020

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Michal Kostelný, CSc.,  KEM FEI TU, Letná 9, 042 00 Košice,

E-mail: michal.kostelny@tuke.sk

Názov podujatia
Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SCYR 2020 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov

Vedecká konferencia

24. apríl 2020

Herľany

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.,  KTE FEI TU, Park Komenského 2, 040 01 Košice,

E-mail: alena.pietrikova@tuke.sk

Web: http://scyr.kpi.fei.tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do elektrárne

Exkurzia

21. apríl 2020

Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: dusan.medved@tuke.sk

Názov podujatia
Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

 

Kontaktná adresa

ISSE 2020 – 43rd International Spring Seminar on Electronics Technology

Vedecká konferencia

13. – 17.  máj 2020

Demänovská dolina, Hotel Grand Jasná

Katedra technológií v elektronike FEI TU v Košiciach;
SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.,  KTE FEI TU, Park Komenského 2, 040 01 Košice,

E-mail: alena.pietrikova@tuke.sk

Web: https://isse2020.fei.tuke.sk/

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Diagnostika káblových vedení

Odborný seminár

október 2020

Elektrická stanica Lemešany

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia v elektrických staniciach

Odborný seminár a exkurzia

november 2020

ES Košice 4, ES Košice západ

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk