SES program 2021
SES program 2021
SES program 2021 vo formáte PDF

Odborný program na rok 2021

Názov podujatia
Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

SCYR 2021 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov

Vedecká konferencia

9. apríl 2021

Herľany

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach; SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.,  KTE FEI TU, Park Komenského 2, 040 01 Košice,

E-mail: alena.pietrikova@tuke.sk

Web: http://scyr.kpi.fei.tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia do elektrárne

Exkurzia

apríl 2021

Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: dusan.medved@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach

Valné zhromaždenie 

máj - jún 2021

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Populárno-vedecká prednáška

Populárno-vedecká prednáška 

máj - jún 2021

Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Diagnostika káblových vedení

Odborný seminár

október 2021

Elektrická stanica Lemešany

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: iraida.kolcunova@tuke.sk

Názov podujatia

Druh podujatia

Termín

Miesto

Organizátor

Kontaktná adresa

Exkurzia v elektrických staniciach

Odborný seminár a exkurzia

november 2021

ES Košice 4, ES Košice západ

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, odborná skupina TVN

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice,

E-mail: jaroslav.dzmura@tuke.sk