Výbor

doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD. - predseda pobočky

Katedra elektroenergetiky
FEI TU v Košiciach
Mäsiarska 74
041 20 Košice

tel.: +421 55 602 3556


Ing. Ján Kaňuch, PhD. - tajomník

Katedra elektrotechniky a mechatroniky
FEI TU v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2275


doc. Ing. Milan Guzan, PhD. - hospodár

Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky
FEI TU v Košiciach
Park Komenského 3
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2874