Zoznam členov Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pobočky pri Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach - 2022

P. č. Priezvisko a meno Pracovisko
1.doc. Ing. Beňa Ľubomír, PhD.Katedra elektroenergetiky
2.prof. Ing. Cimbala Roman, PhD.Katedra elektroenergetiky
3.doc. Ing. Čonka Zsolt, PhD.Katedra elektroenergetiky
4.doc. Dr. Ing. Dolník BystríkKatedra elektroenergetiky
5.doc. Ing. Dudáš Ján, DrSc.Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky
6.doc. Ing. Džmura Jaroslav, PhD.Katedra elektroenergetiky
7.doc. Ing. Fedák Viliam, CSc.Katedra elektrotechniky a mechatroniky
8.prof. Ing. Fedor Pavol, PhD.Katedra elektrotechniky a mechatroniky
9.doc. Ing. Ferková Želmíra, CSc.Katedra elektrotechniky a mechatroniky
10.Ing. Šimon GansKatedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky
11.doc. Ing. Girovský Peter, PhD.Katedra elektrotechniky a mechatroniky
12.doc. Ing. Guzan Milan, PhD.Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky
13.Ing. Hajsák PeterKatedra elektrotechniky a mechatroniky
14.Ing. Hodulíková Anna, PhD.Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky
15.prof. Ing. Juhár Jozef, CSc.Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
16.doc. Ing. Kaňuch Ján, PhD.Katedra elektrotechniky a mechatroniky
17.Ing. Simona KirešováKatedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky
18.Dr.h.c. prof. Ing. Kolcun Michal, PhD.Katedra elektroenergetiky
19.prof. Ing. Kolcunová Iraida, PhD.Katedra elektroenergetiky
20.doc. Ing. Kostelný Michal, CSc.Katedra elektrotechniky a mechatroniky
21.prof. Ing. Krokavec Dušan, CSc.Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
22.doc. Ing. Lacko Milan, PhD.Katedra elektrotechniky a mechatroniky
23.prof. Ing. Levický Dušan, CSc.Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
24.prof. Ing. Marchevský Stanislav, CSc.Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
25.doc. Ing. Medveď Dušan, PhD.Katedra elektroenergetiky
26.prof. Ing. Michaeli Linus, DrSc.Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
27.doc. Ing. Mojžiš Miroslav, CSc.Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky
28.doc. Ing. Ondera Jozef, CSc.
29.doc. Ing. Papaj Ján, PhD.Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
30.Ing. Pavlík Marek, PhD.Katedra elektroenergetiky
31.prof. Ing. Perduková Daniela, PhD.Katedra elektrotechniky a mechatroniky
32.doc. Ing. Petráš Jaroslav, PhD.Katedra elektroenergetiky
33.Ing. Pleva Matúš, PhD.Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
34.Ing. Staš Ján, PhD.Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
35.prof. Ing. Šaliga Ján, PhD.Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
36.doc. RNDr. Špaldonová Darina, CSc.Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky
37.prof. Ing. Timko Jaroslav, CSc.Katedra elektrotechniky a mechatroniky
38.Ing. Viszlay Peter, PhDKatedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
39.prof. Ing. Záskalický Pavol, PhD.Katedra elektrotechniky a mechatroniky
40.Ing. Zbojovský Ján, PhD.Katedra elektroenergetiky